Søges: SSA eller SOSU til udviklingsorienteret botilbud ved Hagesholm

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Sirius botilbud afd. Hagesholm ved Gislinge på Vestsjælland søger en SSA- el. SOSU.

Ønsker du at udvikle din faglighed og arbejde med beboeren i centrum?  

Drømmer du om at være en del af et mindre team,
hvor humor og åbenhed er naturligt og hvor refleksion og faglighed vægtes højt?

- så er du måske vores nye kollega på Sirius Botilbud afd. Hagesholm.

Sirius botilbud afd. Hagesholm ligger mellem Holbæk og Svinninge og er et individuelt tilpasset og særligt tilrettelagt botilbud for voksne, hvor udvikling gennem trivsel er nøgleordet. Vi holder til i skønne landlige rammer på Hagesholm Gods, hvor der er masser af plads og rum til aktiviteter såvel ude som inde. På Hagesholm er der plads til 6 beboere efter Servicelovens §§107/108 og børne- og ungehjem som opholdssted, §43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3. Derudover driver vi yderligere 1 tilbud på Midtsjælland og 2 tilbud på Fyn med samme målgruppe.

Du kan læse mere om Sirius på www.siriusbotilbud.dk

Vi kan tilbyde dig følgende:  

 • En spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor det faglige niveau vægtes
  højt, og hvor der er lydhørhed overfor dine idéer og faglige input.  
 • Refleksion er en naturlig del af hverdagen, og der arbejdes kontinuerligt med
  den socialfaglige og pædagogiske indsats. 
 • Supervision og gode muligheder for kompetenceudvikling.  
 • Mulighed for at udvikle dine faglige ambitioner sammen med engagerede kollegaer.  
 • En arbejdsplads, der er fokuseret på at sikre trivsel for både beboere og medarbejdere og sikre et godt og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.  

Vi forventer, at du har følgende kvalifikationer:  

 • Uddannet SSA/SOSU el. anden relevant uddannelse eller erfaring.  
 • At du har erfaring fra lignende stilling.  
 • At du har erfaring med medicinhåndtering.
 • At du har interesse i at arbejde struktureret med dokumentation, evalueringer og
  progressionsmålinger i indsatserne.  
 • At du er i stand til at arbejde helhedsorienteret og tværfagligt.  

Vi forventer, at du har følgende personlige egenskaber:  

 • At du er anerkendende og respektfuld i din tilgang til såvel beboere som dine kollegaer. 
 • At du har en personlig robusthed og kan fastholde dine personlige grænser i forhold til beboerens vanskeligheder.  
 • Er i stand til at bevare roen selvom der opstår forvirring omkring dig eller omgivelserne bærer præg af akutte omstændigheder.  
 • At du er omstillingsparat og er i stand til at arbejde selvstændigt samtidig med, at du er  del af et team.  
 • At du er god til at etablere kontakt også i situationer der kræver proaktivitet.  
 • At du har lyst til at arbejde udviklingsorienteret og er i stand til at se muligheder og
  løsninger. 
 • Du er fleksibel og er villig til at udføre praktiske opgaver, også i samarbejde med
  beboeren og som en del af driften i helhed.  

   Dine primære arbejdsopgaver vil være at:  

 • Være kontaktperson for en eller flere beboere med dertilhørende arbejdsopgaver.  
 • Indgå i udarbejdelse af og opfølgning på udviklingsplaner og statusrapporter samt
  grundig dokumentation.  
 • Medicindispensering.
 • Udføre praktisk støtte til beboere, bl.a. i forbindelse med ADL træning.   
 • Deltage aktivt i trivselsfremmende tiltag på arbejdspladsen.  
 • Du er indstillet på at indgå i en rullende vagtplan med skiftende arbejdstider i døgn, også i weekender og på helligdage og døgnvagter.  

For flere oplysninger om stillingen kan du kontakte områdeleder Dina Foskjær på tlf. 49 40 56 12 eller daglig leder Henrik Edelved på tlf. 61 47 00 78 i dagtimerne på hverdage.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, dog senest den 1. juli 2024, så hvis du kan genkende dig selv i stillingsbeskrivelsen, så send os gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er på fuld tid. Vagterne ligger også om aftenen, i weekender og på helligdage.

Vi indkalder løbende til samtale og ansætter, når den rigtige kandidat viser sig.

Vi tilbyder dig løn efter kvalifikationer og attraktiv pensionsordning og sundhedsforsikring.

Det er et krav, at medarbejderen har kørekort til alm. bil og kan fremvise en tilfredsstillende straffe- og børneattest.

Ansøgning, CV og relevante eksamens- og kursusbeviser skal sendes og uploades via link.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Den Socialfaglige Organisation er en landsdækkende danskejet familiedrevet virksomhed med ca. 200 ansatte. Vi driver en række kvindekrisecentre, forsorgshjem og sociale botilbud på det specialiserede børne- og voksenområde. Vi vægter et godt arbejdsmiljø, kvalitet i indsatsen og ordentlighed i vores måde at drive virksomhed på.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Holbæk Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Sirius afd. Hagesholm, Hagesholmvej, 4520 Svinninge

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 27-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6051048

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet