Placeringer af tre nye folkeskove valgt

Foto: Holbæk Kommune.
dato

Holbæk Kommune har besluttet at etablere tre nye folkeskove ved Knabstrup, Tuse og Ll. Grandløse. Dette er en del af kommunens bestræbelser på at øge biodiversiteten og inspirere andre til at gøre det samme.

Kommunen vil også lancere en informationskampagne rettet mod lodsejere med arealer over to hektar, da det er blevet lettere at få tilskud til skovrejsning.

Formanden for Udvalget for Klima, Miljø og Natur i Holbæk Kommune, Karen Thestrup Clausen, opfordrer også private skovejere til at omdanne deres skove til fredskove, der vil være beskyttet mod rydning og kreaturgræsning.

Kommunens mål er at have rejst 500 hektar skov inden 2030, hvilket svarer til at ca. 1,5% af det nuværende landbrugsareal omlægges til skov. Inden 2050 skal der være rejst mindst 2.900 hektar skov i kommunen.

De nye skove vil blive etableret som blandet løvskov med hjemmehørende arter og vil få status af fredskov. Der vil være offentlig adgang i skovene, og de vil blive indrettet med stier, udsigtspunkter og områder, hvor borgerne selv kan plante fx frugttræer.


https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/baeredygtig-kommune/2024/placeringer-af-tre-nye-folkeskove-valgt/
Kilde: Holbæk Kommune