Nyt fra Svinninge i politiets døgnrapport

Profilbillede
dato

Svinninge er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Weekendens anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Ingen

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Jersie Kystvej, Solrød Strand
Ellevej, Solrød Strand
Tøxensvej, Køge
Kildehusvej, Roskilde
Sct. Hansgade, Ringsted

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Degnestien, Grevinge
Klosterparks Alle, Ringsted
Henrik Nielsens Vej, Roskilde
Strandvænget, Rødvig Stevns (forsøg)
Tune Parkvej, Tune
Varpelev Bygade, Varpelev, Hårlev
Bagmarken, Store-Merløse
Kirkebakken, Gadstrup (2 anmeldelser)
Kildevænget, Snoldelev, Gadstrup (2 anmeldelser)
Karlslunde Mosevej, Karlslunde


Fredag – lørdag:

 

Påvirket bilist – Greve Strandvej, Greve

Kl 08.49 standsede politiet en personbil ført af en 27-årig mand fra Karlslunde, da der var mistanke om, at han var påvirket af euforiserende stoffer. Det erkendte manden da også. Han blev taget med på sygehuset til udtagning af blodprøve. Patruljen tog nøglerne med sig for at sikre sig, at manden ikke alligevel kørte fra stedet.

Fund af hash – Agervang, Holbæk

Kl 09.20 var nærpolitiet på fodpatrulje i Grønneparken, da betjentene bemærkede to mænd, der stod og røg en joint foran en af opgangene. De blev begge sigtet efter lov om euforiserende stoffer, men valgte så begge to pludseligt at sætte i løb. Den ene af de to, en 20-årig lokal mand, smed i flugten en plade på knap 100 gram hash fra sig, så patruljen valgte at koncentrere sig om ham og fik da også til sidst indhentet ham. Den 20-årige er nu sigtet for salg af hash, men ville kun erkende besiddelse til eget forbrug.

Påvirket bilist – Sydmotorvejen, Køge

Kl 09.32 standsede politiet en 46-årig mand fra Sydsjælland, der var kørende i en personbil, da der var mistanke om spirituskørsel. Manden blæste promillen på op over 2,00 og bilen blev derfor beslaglagt ud fra reglerne om vanvidskørsel, som også omfatter spirituskørsel over de 2,00. Manden erkendte at have kørt i påvirket tilstand.

Narkofund – Havrelyngen, Køge

Kl 13.23 valgte politiet at ransage et haveforeningshus i Køge. Huset blev gennemgået ved hjælp af både narko- og sprængstofhunde, og på stedet blev fundet 220 gram amfetamin og en mindre mængde af andre narkotiske stoffer. Desuden blev der også fundet et mindre antal haglpatroner. Den mandlige beboer på stedet blev anholdt og sigtet for de fund, der var gjort. Samtidigt blev også et andet kolonihavehus i området ransaget. Også her blev der fundet mindre mængder af stoffer og enkelte patroner. Den kvindelige beboer i huset også sigtet. Begge løsladt efter endt afhøring.

Trafikulykke – Elverdamsvej, Kirke-Hyllinge, Lejre

Kl 15.23 kom der melding om en alvorlig trafikulykke. To personbiler var ramt frontalt ind i hinanden og ulykken var så alvorlig, at en 98-årig kvinde fra Jylland, der var passager i den ene af bilerne, afgik ved døden som følge af sine skader. Tre andre personer fra de to biler var samtidigt hårdt kvæstede. Der er tale om en 74-årig kvinde og en 71-årig mand fra Frederikssund samt en 57-årig kvinde fra København. Der blev i alt tilkaldt fire ambulancer, to lægebiler og en lægehelikoptere til stedet. Der blev samtidigt tilkaldt politimotorcykler til at eskortere ambulancerne frem til sygehuset. Også en bilinspektør blev tilkaldt for at undersøge uheldsstedet nærmere.

Hastighedskørsel – Køge Bugt Motorvejen, Greve

Kl 19.09 standsede færdselspolitiet en motorcykel ført af en 31-årig mand fra Haslev, der blev målt til at køre op mod 175 km/t hvor hastighedsgrænsen er på 110 km/t. Kørslen blev dokumenteret på video og optagelserne skal nu gennemgås af politiets eksperter for at fastslå præcist hvor stærkt motorcyklen kørte.

Færdselsuheld – Olemindevej, Særlev, Kalundborg

Kl 19.22 skete der et færdselsuheld, da en 42-årig lokal mand væltede på knallert. Det viste sig senere, at manden havde en promille på omkring de 2,00. Manden blev kørt til sygehuset til behandling for sine skader.

Påvirket bilist – Nørre Boulevard, Køge

Kl 20.02 standsede politiet en 73-årig lokal kvinde, der kom kørende i personbil, da der var mistanke om, at kvinden kørte bil mens hun var påvirket af alkohol. Udåndingsprøven viste da også mere end det tilladte.

Hastighedskørsel – Køgevej, Ringsted

Kl 21.22 var færdselspolitiet i Ringsted og målte en bus til at køre med 78 km/t i en byzone. Bussen blev ført af en 39-årig mand, der nu står til en frakendelse af kørekortet.

Uorden i bus – Lindenborgvej, Lejre, Roskilde

Kl 03.36 bad chaufføren i en natbus om at få hjælp til at få smidt nogle unge ud, fordi de lavede ballade i bussen. En patrulje blev sendt til stedet og bortviste fire unge. Der var tale om fire 18-årige unge mænd fra Hornsherred.

Politiet på vandet – Køge Bugt

Igen fredag var Midt- og Vestsjællands Politi på vandet i den nye båd. Båden blev lagt i vandet i Hundige og sejlede i området omkring Mosede og Køge. I alt kontrollerede politiet seks motorbåde og to vandscootere. Alle havde styr på deres ting, så det blev ikke nødvendigt at skrive nogle sager i denne omgang.


Lørdag – søndag:

 

Røg fra mødding – Esterhøjvej, Asnæs – Odsherred

Kl. 09.59 rykkede brandvæsnet og politiet ud til røg fra en træbygning, der stod op ad en bunke møddingsaffald.

Brandvæsnet kunne konstatere, at der ikke var nogen egentlig brand og begyndte at rode i møddingsbunken for at finde frem til årsagen til en mindre røgudviklingen.

Konklusionen efter undersøgelserne i møddingen var, at kombinationen af trykket i møddingsbunken sammen med dyreekskrementer og halm havde forårsaget selvantændelse og deraf følgende røgudvikling.

Politiet foretog på den baggrund ikke yderligere i sagen.

Narkokørsel – Flakagervej, Kalundborg

Kl. 10.33 blev en 38-årig mand fra Kalundborg sigtet for narkokørsel i en personbil, som han førte ad Flakagervej i narkotikapåvirket tilstand (mistanke om kokain).

Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Uroskabende mand lagt i detentionen – Jernbanevej, Ringsted

Kl. 13.05 skabte en mand så meget uro i området omkring togstationen i Ringsted, at politiet blev alarmeret, fordi manden ledte efter nogen at komme i slagsmål med.

Politiet fik kontakt til en spirituspåvirket, 21-årig mand fra Slagelse, der blev frihedsberøvet og efter et lægetilsyn anbragt i detentionen til afrusning, så tryghed og sikkerhed på togstationen kunne genoprettes.

Bekymring for pige – Jernbanegade, Roskilde

Kl. 13.08 rykkede politiet ud til området ved togstationen i Roskilde efter en melding fra alarmcentralen om, at en pige havde truet med at springe ud foran et tog.

Politiet fik ud fra beskrivelsen af pigen øje på hende, men hun stak af i løb væk fra jernbanesporene. Det lykkedes dog politiet at få fat i pigen, der var 17 år gammel, og som blev kørt retur til et hospital i Roskilde, hvorfra hun havde orlov, men efterfølgende blev frivilligt indlagt til fornøden behandling.

Færdselsuheld – Københavnsvej, Roskilde

Kl. 13.29 rykkede politiet ud til et færdselsuheld på Københavnsvej ud for Ro’s Torv, idet en bilist var stødt sammen med en fodgænger.

Det viste sig, at en 69-årig kvinde fra Sorø som fører af en personbil ad Københavnsvej mod øst var stødt sammen med en 55-årig mand fra Roskilde, der som fodgænger var ved at passere Københavnsvej i et fodgængerfelt ud for Ro’s Torv.

Fodgængeren blev i en ambulance bragt til skadestuen, men han var sluppet uden behandlingskrævende skader.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet for at få belyst omstændighederne nærmere bl.a. også ved afhøring af vidner på uheldsstedet.

Brand i halmstak – Stærmosegård, Svinninge – Holbæk

Kl. 15.24 rykkede brandvæsnet og politiet ud til ildebrand i nogle halmballer på Stærmosegård.

Det viste sig, at der var gået ild i en halmstak med 20-30 halmballer, og røgen fra branden drev i nordøstlig retning, så ingen var umiddelbart i fare.

Branden blev slukket, uden at der havde været risiko for spredning, hvorefter politiet fik klarlagt omstændighederne ved brandens opståen nærmere.

En 35-årig lokal mand blev sigtet for overtrædelse af brandlovgivningen, da han for et par dage siden havde antændt et bål tæt på halmstakken og ikke været forsigtig nok ud fra en formodning om, at en glød fra bålen kan have ulmet i halmstakken i et stykke tid, inden branden for alvor blussede op.

Brand på mark – Tåstrupvej, Hellested, Hårlev – Stevns

Kl. 16.36 var der opstået ildebrand på en mark på Tåstrupvej i Hellested, hvor der var brand i hø på marken samt et læhegn.

Brandvæsnet fik hurtigt slukket branden, der nåede at forrette skade på ca. 2-300 kvm. af marken.

Hverken politiet eller brandvæsnet kunne ikke umiddelbart fastlægge årsagen til brandens opståen, men politiet foretog sig ikke yderligere ud fra skadernes forholdsvis begrænsede omfang.

To hurtigtkørende bilister – Mosede Landevej, Karlslunde

Færdselspolitiet var lørdag aften til stede i området omkring Mosede Havn, hvor politiet havde fået oplysninger om, at bilister måske ville samles på stedet i forbindelse med et biltræf og mulig hensynsløs kørsel i området.

Færdselspolitiet holdt øje med bilister på vej til området og kontrollerede med laserudstyr hastigheden for bilister kørende ad Mosede Landevej.

Kl. 18.46 blev en 27-årig mand fra Fakse Ladeplads målt til at køre mindst 89 km/t i en personbil ad Mosede Landevej i østlig retning, selv om højst tilladte hastighed er 50 km/t inden for tættere bebygget område.

Kl. 19.29 blev en 37-årig mand fra Kgs. Lyngby målt til at køre mindst 91 km/t også ad Mosede Landevej i østlig retning i en personbil trods forbud mod at køre hurtigere end 50 km/t.

Begge bilister blev sigtet for hastighedsovertrædelsen og kan nu hver især forvente ud over en bøde at blive mødt af en påstand om betinget frakendelse af kørekortet samt et pligtigt bidrag til Offerfonden på 500 kr. En betinget frakendelse af kørekort vil medføre krav om fornyet teori- og køreprøve, såfremt førerretten skal bevares.

Færdselsuheld – Vestmotorvejen, Køge

Kl. 20.18 mistede en 30-årig mand fra Vanløse af ukendte årsager kontrollen over sin personbil, da han kørte i østlig retning af Vestmotorvejen.

Han påkørte som følge heraf autoværnet ved nødsporet, men bilen fortsatte ud på en mark og rullede rundt.

I tilkaldte ambulancer blev føreren og to passagerer (kvinde og et barn) bragt til forskellige skadestuer, men ingen af de tre havde pådraget sig behandlingskrævende skader, så politiet registrerede blot omstændighederne ved uheldet.

Kvinde med kniv – Jernbanegade, Store-Heddinge – Stevns

Kl. 23.40 blev en patrulje prajet af flere personer, der henledte politiets opmærksom på en kvinde, der i Jernbanegade gik rundt med en stor kniv.

Politiet fik kort efter på udramatisk vis kontakt til en 41-årig kvinde fra Store-Heddinge, som havde lagt kniven fra sig inde i en baggård, hvor politiet traf hende.

Der var tale om en køkkenkniv, som hun havde taget fra en bekendts bopæl, men gået rundt med den i det offentlige rum uden noget anerkendelsesværdigt formål, så politiet sigtede hende for overtrædelse af knivloven. Kniven blev efterfølgende leveret retur til rette ejer.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Årbygade, Årby, Kalundborg

Kl. 00.11 slog beboer på Årbyvej alarm til politiet, da de havde hørt lyde af en bil, der forulykkede og nu holdt i en have. Beboerne havde efterfølgende truffet en mand og en kvinde ved den forulykkede bil.

Politiet fik på uheldsstedet kontakt til en spirituspåvirket, 19-årig mand fra Vig, der havde været fører af personbil ad Årbygade i østlig retning. Han havde i en højrekurve mistet kontrollen over bilen, som havde påkørt et elskab, en bænk og sluttelig en hæk, inden bilen standsede.

Den 19-årige var sammen med en kvindelig passager sluppet uskadte fra uheldet, men han blev anholdt i forbindelse med en sigtelse for spirituskørsel og fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol inden sin løsladelse.

Ingen øvrige trafikanter var involveret i ulykken.

Narkokørsel – Valdemar Sejrsvej, Holbæk

Kl. 00.55 anholdt og sigtede politiet en 34-årig mand fra Næstved for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil ad Valdemar Sejrsvej mod syd.

Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Næstvedvej, Ringsted

Kl. 01.01 var en motorcyklist forulykket i forbindelse med kørsel inde på en tankstations område i Ringsted by.

Det viste sig, at en 46-årig mandlig motorcyklist uden fast bopæl var kørt over et bump og herved mistet kontrollen over motorcyklen, som ramte en chikane, så han væltede.

Motorcyklisten kom ikke til skade, men blev efterfølgende anholdt, da han kunne mistænkes for spirituskørsel på motorcyklen i forbindelse med uheldet.

Den 46-årige fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol og blev herefter løsladt, så han nu kan forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Vold mod buschauffør – Maglehøjvej, Varpelev, Hårlev – Stevns

Kl. 03.13 slog en 50-årig mandlig buschauffør alarm til politiet, da han netop var blevet slået på skulderen af en mandlig passager i natbussen mellem Køge og Store-Heddinge.

Passageren havde efter slaget efterspurgt et stikvåben hos de øvrige passagerer, men ikke fået dette, så passageren var stået af bussen i Varpelev.

Politiet fik afhørt buschaufføren, der oplyste, at passageren formentlig var blevet sur over et afslag om at blive sat af bussen uden for de planlagte stoppesteder.

Den mandlige passager blev hurtigt identificeret som en 19-årig mand fra Strøby, som fandt og anholdt i Varpelev-området.

Den 19-årige blev sigtet for vold mod buschaufføren, men løsladt efter afhøring til sagen, som vil få et retsligt efterspil på et senere tidspunkt.

Brand i bil – Fårevejle Stationsvej, Fårevejle St. – Odsherred

Kl. 03.13 rykkede brandvæsnet ud til ildebrand i en personbil, der var henstillet ved en ejendom på Fårevejle Stationsvej.

Brandvæsnet og politiet kunne efterfølgende konstatere, at branden i bilen havde bredt sig til et skur ved siden af det sted, hvor bilen holdt parkeret.

Bilen fik store skader som følge af branden, men årsagen til brandens opståen skal undersøges nærmere. Bilen havde sidst været i brug i løbet af aftenen, hvorfor muligheden for en teknisk fejl i køretøjet skal undersøges nærmere.

Færdselsuheld – Vestmotorvejen, Ringsted

Kl. 04.05 var en 49-årig mand fra Brøndby som fører af en personbil kørt ad Vestmotorvejen i østlig retning og gennem en større vandansamling på motorvejen, så han havde mistet kontrollen over bilen.

Han påkørte midterautoværnet, men slap uskadt fra uheldet uden at involvere øvrige trafikanter i ulykken.


Søndag – mandag:

 

Færdselsuheld / spirituskørsel – Sorøvej, Ringsted

Kl. 07.01 fik politiet en anmeldelse om, at en varebil var forulykket i en privat indkørsel og havde påkørt både en hæk og en carport på en adresse på Sorøvej.

Politiet kunne på uheldsstedet få bekræftet oplysningerne om skadernes omfang, men føreren af varebilen – en 37-årig mand fra Ringsted – var sluppet uskadt fra uheldet.

Den 37-årige var imidlertid påvirket af spiritus i en sådan grad, at han blev anholdt i forbindelse med en sigtelse for spirituskørsel, ligesom politiet også kunne mistænke ham for at være påvirket af kokain og benzodiazepiner under kørslen.

Politiet kørte den 37-årige til et sygehus, hvor han fik udtaget blodprøver til nærmere undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer, inden han blev løsladt.

Han kan kun forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringerne foreligger, og ejeren af hækken og carporten er underrettet om sagen.

Tyveri fra varebiler – Snoldelev / Gadstrup – Roskilde

Søndag formiddag modtog politiet fire anmeldelser om tyveri eller forsøg herpå fra ejere af håndværkervarebiler, der natten mellem lørdag og søndag havde fået opbrudt en dør.

Varebilerne havde holdt på Kirkebakken i Gadstrup og på Kildevænget i Snoldelev, men fremgangsmåden ved tyverierne var den samme, hvorfor politiet umiddelbart mistænker den eller de samme personer for at bag.

Fra tre af de fire varebiler havde tyven(e) stjålet diverse håndværktøj, mens der ikke var blevet stjålet fra den fjerne varebil trods opbrydningen.

Politiet har undersøgt en af varebilerne og afventer nu resultaterne af de tekniske undersøgelser i håb om at identificere nogen mistænkte. Endvidere har politiet forhørt sig i områderne ved gerningssteder for at finde eventuel videoovervågning, der kan bidrage til efterforskningen. Indehavere af privat videoovervågning må gerne kontakte politiet på tlf. 114, hvis mistænkelige personer optræder på overvågningen natten mellem lørdag og søndag.

Brandlovgivningen – Pileås, Greve

Kl. 09.56 var der gået i noget beplantning på en privat adresse på Pileås i Greve, så brandvæsnet måtte rykke ud.

Det viste sig, at ca. to meter hæk, et plankeværk og et træ i hækken var brændt med røgudvikling i villaområdet til følge, så flere havde anmeldt dette til alarmcentralen. Ingen personer var kommet til skade som følge af branden.

Politiet fik klarlagt, at en 85-årig lokal mand havde brugt en ukrudtsbrænder tilsyneladende uden at udvise den fornødne forsigtighed, så han blev sigtet for overtrædelse af brandlovgivningen og kan nu se frem til at modtage en bøde som afgørelse på sagen.

Narkokørsler – Holbæk kommune

Søndag eftermiddag og aften frem til midnat fik politiet grundlag for at mistænke fem bilister i at være påvirket af narkotika under kørslen i et køretøj, hvor et kørekort var påkrævet.

Der var tale om følgende tidspunkter og steder:
Kl. 14.30 – Riffelhavevej, Holbæk: 18-årig mand fra Vipperød blev som fører af en personbil mistænkt for at være påvirket af cannabis.
Kl. 14.48 – Holbækvej, Jyderup: 50-årig mand fra Kalundborg blev som fører af en varebil mistænkt for at være påvirket af kokain under kørslen.
Kl. 22.18 – Skovvej, Jyderup: 34-årig mand fra Eskebjerg blev som fører af en personbil mistænkt for at være påvirket af både narkotika (kokain og cannabis) og alkohol under kørslen. Han havde heller ikke førerret, som var blevet inddraget tidligere af politiet, da han ikke havde aflagt en kontrollerende køreprøve efter en dom i en hastighedssag. Politiet fandt ham i besiddelse af ca. 0,7 gram hash.
Kl. 23.25 – Roskildevej, Holbæk: 27-årig mand fra Holbæk blev som fører af en personbil mistænkt for at være påvirket af euforiserende stoffer.
Kl. 00.05 – Roskildevej, Holbæk: 25-årig mand fra Nykøbing Sj. blev som fører af en personbil mistænkt for at være påvirket af amfetamin og cannabis under kørslen. Endvidere blev han sigtet for at besidde 0,6 gram hash, der lå i bilen.

Alle sigtede fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve og kan nu se frem til at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen fra den udtagne blodprøve foreligger. Alle bilister blev stoppet af politiet som led i en rutinemæssig kontrol af føreren og det pågældende køretøj.

Brandundersøgelse – Mastrupvej, Sejerø – Kalundborg

Kl. 13.46 slog en 81-årig kvindelig ejer af en lade alarm til det lokale brandvæsen, da der var udbrudt brand i tagkonstruktionen.

Sognefogeden tog sammen med det lokale brandberedskab til stedet, hvor der kun var tale om en mindre brand, der forårsagede skade på ca. 15 kvm. af tagkonstruktionen og tagplader på laden.

Ingen personer eller dyr kom til skade ved branden, og brandstedet er nu afspærret, idet politiet på et senere tidspunkt skal kigge nærmere på brandstedet i et forsøg på at finde frem til brandårsagen.

Brandundersøgelse – Parallelvej, Holbæk

Kl. 16.12 slog en mand på gåtur alarm til brandvæsnet, da han efter røglugt fandt frem til en brændende træbygning på Parallelvej i Holbæk.

Brandvæsnet og politiet kørte til brandstedet, som var en nedlagt fabriksbygning opført i træ. Branden udviklede kraftig røg, der drev ud over vandet og derfor ikke umiddelbart var til fare for nogen.

Brandvæsnet fik i løbet af et par timer så meget kontrol over branden, at efterslukningsarbejdet kunne indledes omkring kl. 18.00.

Ingen er kommet til skade ved branden, der dog forårsagede omfattende skader på den nedlagte fabriksbygning. Området skal senere undersøges af politiet i et forsøg på at finde frem til brandårsagen.

Færdselsuheld / spirituskørsel – bil beslaglagt – Høvevej, Kirkebyen, Fårevejle St. – Odsherred

Kl. 18.48 fik politiet en anmeldelse om, at en bilist på parkeringspladsen ved et supermarked var kørt ind i en lygtepæl.

Politiet fik på stedet kontakt til en spirituspåvirket, 65-årig kvinde fra Fårevejle St., som blæste alkometeret så højt op, at politiet ud over kraftigt begrundet mistanke om spirituskørsel også kunne mistænke hende for at være så påvirket af spiritus, at kørslen var omfattet af reglerne om vanvidskørsel.

Den 65-årige blev anholdt i forbindelse med sigtelsen for spirituskørsel og fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol ud fra politiets formodning om, at alkoholkoncentrationen i hendes blod vil overstige to promille og dermed være omfattet af reglerne om vanvidskørsel.

Den 65-åriges personbil blev beslaglagt med henblik på senere konfiskation, ligesom politiet inddrog hendes førerret og kørekort, så hun ikke længere må være fører af et køretøj, hvortil et kørekort kræves.

Der var ikke andre trafikanter involveret i påkørslen af lygtepælen, som havde fået en mindre skader som følge heraf. Odsherred kommune blev underrettet om skaden og skadevolderens identitet.

Narkokørsel uden førerret – Høng Landevej, Løve, Høng - Kalundborg

Kl. 21.05 blev en 25-årig mand fra Jerslev Sj. anholdt i forbindelse med en sigtelse for narkokørsel i en personbil, som han førte ad Høng Landevej.

Narkometertesten havde givet udslag for påvirkning af kokain, og han blev endvidere sigtet for kørsel uden førerret, da han kun havde kørekort til lille knallert.

Den 25-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve og kan nu se frem til at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Narkokørsel i frakendelsestiden mv. – Vestre Ringvej, Borup – Køge

Kl. 01.17 standsede en patrulje en personbil, der havde passeret patruljebilen på Vestre Ringvej ved Regnemarks Bakke. Årsagen til kontrollen var en uoverensstemmelser mellem de nummerplader, der sad på den pågældende personbil, og det køretøj, som nummerplader var registreret til, men bilen nåede hen til Kulerupvej, inden føreren standsede af sig selv og var på vej væk.

Personbilen blev ført af en 26-årig mand fra Køge, der i forvejen var frakendt kørekortet og derfor ikke måtte være fører af personbilen, der var forsynet med nummerplader, der var meldt stjålne fra Hovedgaden, Borup, for en uge siden.

Føreren kunne endvidere mistænkes for at være påvirket af kokain under kørslen, hvorfor han blev sigtet også for narkokørsel og efterfølgende anholdt.

En hundepatrulje blev tilkaldt til stedet for at lede efter ting, som politiet mistænkte ham for at have kastet væk inden anholdelsen. Patruljehunde fandt i nærheden af bilen både lidt hash og kokain, en ulovlig kniv samt et knojern, som blev beslaglagt som beviser i sager om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, knivloven og våbenlovgivningen.

Den 26-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, og politiet undersøger nu nærmere, hvordan den 26-årige var kommet i besiddelse af personbilen, som tidligere havde været registreret til en anden person.

Trusler på livet - Tofthøjvej, Viby Sj. – Roskilde

Kl. 06.24 fik politiet en anmeldelse om, at en ung mand sammen med en ung kvinde havde været inde i en beboers lejlighed på et plejecenter på Tofthøjvej i Viby Sj.

De var blevet bortvist, men havde efterfølgende kontaktet en 61-årig mand, der var på vej på job på plejecentret. De to unge ville med indenfor og havde i den forbindelse truet den 61-årige på livet med en kniv og slået ud efter ham, da de blev afvist igen.

De unge var dog efterfølgende flygtet fra stedet til et grønt område, og politiet kørte til området for at lede efter dem. Det lykkedes kl. 06.50, hvor politiet fik anholdt både en 18-årig mand fra Viby Sj. og en 17-årig ung kvinde fra Randers som mistænkte i en sag om trusler på livet for den 61-årige ansatte på plejecenteret.

De to anholdte skal nu afhøres til sagen, hvorefter politiet sammen med anklagemyndigheden vil tage stilling, om de skal løslades eller fremstilles i grundlovsforhør efter afhøring til sagen.

Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi