Nyt fra Svinninge i politiets døgnrapport

Profilbillede
dato

Svinninge er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Ingen

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Østre Grænsevej, Solrød Strand
Samsøvej, Køge
Hestehøje, Kalundborg
Lerchenfeldvej, Kalundborg (forsøg)
Klostervangen, Kalundborg
Lundemosen, Greve
Boghvedemarken, Solrød Strand

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Fyrrestien Vest, Bjerge Sydstrand, Store-Fuglede

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Oksbølvej, Køge
Regnemarks Bakke, Borup
Varnæsvej, Køge
Kirkeskovvej, Bjælkerup, Store-Heddinge
Holtug Linievej, Store-HeddingeFærdselsuheld – Oddenvej, Østervang, Sjællands Odde – Odsherred

Kl. 09.19 rykkede redningsberedskabet og politiet ud til et større færdselsuheld, hvori flere køretøjer var blevet involveret.

Det viste sig, at i alt fem køretøjer var impliceret i et sammenstød på Oddenvej på strækningen mellem sidevejene Evasvej og Hellesvej. Uheldet medførte spærring af vejen i begge retninger.

Alle parter var kommet ud af bilerne, og enkelte blev lige checket af ambulancepersonalet, som dog ikke konstaterede nogen behandlingskrævende skader.

Det viste sig, at en bilist kørende i vestlig retning var standset før svingning til venstre ad en privat indkørsel. I ventetiden var to andre bilister standset bagved, men en 59-årig mand fra København som fører af en personbil overså dette.

Han påkørte derfor bageste bil, som blev skubbet både fremad, så de to andre biler også blev impliceret. Samtidig blev den påkørte bil også skubbet over i modgående kørebanehalvdel, så en bilist kørende i østlig retning ikke kunne undgå påkørsel af denne bilist.

Bugseringskøretøjer blev tilkaldt til at fjerne de implicerede biler, og kl. ca. 10.15 var vognbanen i østlig retning ryddet. Hele vejen var atter farbar lidt før kl. 11.00, hvor trafikken kunne passere uheldsstedet. Sammenstødet bevirkede en større trafikophobning på begge sider af uheldsstedet.

Færdselsuheld – Ringstedvej / Vestre Ringvej, Borup – Køge

Kl. 09.41 var en bilist og en cyklist stødt sammen i krydset Ringstedvej – Vestre Ringvej ved Borup.

Det viste sig, at en 73-årig mand fra Bjæverskov kørte på cykel på cykelstien langs Ringstedvej i vestlig retning. Ud for Vestre Ringvej blev han påkørt af en personbil, som en 39-årig mand fra Borup havde ført i sydlig retning ad Vestre Ringvej og frem over vigelinjen i krydset.

Cyklisten, der anvendte cykelhjelm, fik nogle skrammer i hovedet, men kom eller ikke til skade som følge af påkørslen.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet på grund af mistanke om, at færdselsloven kan være blevet overtrådt.

Tyverier fra skure og biler – Ølby-området – Køge

I løbet af tirsdagen modtog politiet mere end 10 henvendelser fra beboere på bl.a. Varnæsvej, Oksbølvej, Østrupvej, Strandlodsvej og Skelhøjvej, fordi de enten havde fået opbrudt et skur, stjålet en cykel eller haft indbrud i en bil.

Den foreløbige efterforskning af anmeldelserne om tyverier eller forsøg herpå viste, at to mænd var observeret på flere private videoovervågninger i området, hvorfor disse to mænd naturligt er i politiets fokus i forhold til opklaring af sagerne.

Politiet vil den forbindelse gerne opfordre alle i Ølby-området / Nørremarken om at kontrollere videoovervågningen, idet uvedkommendes færden på private adresser i løbet af natten til tirsdag kan have politiets interesse. Samtidig vil politiet forsøge at få identificeret to mænd, der gentagne gange optræder på de videosekvenser, som politiet allerede har modtaget fra de forurettede.

Udsættelsesforretning afslørede skunklaboratorium – Køge

Kl. 12.20 assisterede politiet rutinemæssigt fogeden i forbindelse med en såkaldt udsættelsesforretning fra et privat lejemål i den nordlige del af Køge by. Fogeden havde – som normalt – bedt om politiets assistance til en tvangsmæssig udsættelse af en lejer, der ikke havde betalt huslejen, hvilket var årsagen til politiets tilstedeværelse.

Lejligheden var blevet tømt for møbler mv. af den fraflyttede beboer, som dog havde efterladt et funktionsdygtigt skunklaboratorium i et af lejlighedens rum.

Flere planter var i vækst, og politiet fandt tillige en beholder med tørret og færdigproduceret skunk, og ved nærmere undersøgelse af lejligheden fandt politiet også diverse dopingmidler.

Skunklaboratoriet og de ulovlige effekter blev alle beslaglagt af politiet i sager om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og lov om dopingmidler.

Efterforskningen fortsætter i sagen, hvor politiet nu leder efter den tidligere beboer på adressen for at afhøre ham om hans kendskab til de fundne effekter.

Skibsfører på grundstødt skib sigtet – Kattegat – Odsherred

Kl. 13.28 bad Joint Rescue Coordination Center (JRCC) hos Søværnet om politiets assistance til et retsforfølge kaptajnen på et grundstødt skib i den sydlige del af Kattegat ca. 10 km nordvest for Havnebyen på Sjællands Odde.

Kaptajnen havde ifølge JRCC undladt at underrette de danske myndigheder om en grundstødning, som var sket tidligt tirsdag morgen, hvorfor den ansvarlige for skibet ansås at have overtrådt lov om beskyttelse af havmiljøet.

Politiet blev hjælp fra Søværnet sejlet ud til det grundstødte skib, hvis kaptajn var ædru og blev sigtet for den manglende anmeldelse af grundstødningen. Bøden lød på 10.000 kr., som ville blive betalt næste dag.

Politiet holder øje med bødebetalingen, og Søværnet forestår det videre samarbejde med skibsbesætningen om at få skibet fri af grundstødningen.

Færdselsuheld – Klosterparkvej, Kalundborg

Kl. 15.41 var to bilister stødt sammen på Klosterparkvej i Kalundborg, men ingen af parterne var kommet til skade.

Det viste sig, at en 32-årig kvinde fra Kalundborg under kørsel i en personbil ad Klosterparkvej for sent opdagede, at en 21-årig mand fra Kalundborg som fører af en personbil var standset før svingning ind ad en indkørsel.

Kvinden påkørte derfor bagenden af mandens bil, efter at de begge var kørt i nordlig retning. Der opstod mindre skader på biler, så politiet registrerede blot omstændighederne ved sammenstødet.

Færdselsuheld – Sydmotorvejen, Tureby – Køge

Kl. 15.52 var blevet bilister blevet impliceret i et færdselsuheld i det sydgående spor på Sydmotorvejen ved Tureby.

Det viste sig, at motorvejen var spærret i det sydgående spor som følge heraf, efter at flere bilister i forbindelse med køkørsel var stødt sammen.

En 38-årig mand fra Næstved opdagede for sent, at den forankørende bilist bremsede kraftigt op på grund af køkørsel. Han påkørte derfor bagenden af den forkørende, hvis bil blev skubbet i den tredje part i uheldet.

Ambulancepersonalet tilså nogle af de implicerede parter, men ingen havde pådraget sig behandlingskrævende skader. Den påkørte bilist blev dog checket på skadestuen, men var også sluppet uskadt fra uheldet.

Bugseringskøretøjer sørgede for fjernelse af de involverede biler, da de ikke selv kunne køre fra stedet.

Motorvejen var kl. ca. 16.50 atter farbar i alle spor i sydlig retning, og politiet registrerede blot omstændighederne og parterne i sammenstødet.

Tre hurtige bilister – bil beslaglagt (vanvidskørsel) – Mosede Landevej, Karlslunde - Greve

Færdselspolitiet foretog tirsdag eftermiddag en kontrol af hastigheden hos bilister, der kørte ad Mosede Landevej i begge retninger. Vejen er beliggende i tættere bebygget området, hvorfor højst tilladte hastighed er 50 km/t. Bilisternes hastighed blev kontrolleret ved hjælp af lasermåleudstyr.

Kl. 15.57 blev en 67-årig mand fra Greve sigtet for at køre mindst 85 km/t i en personbil, som han førte ad Mosede Landevej i østlig retning.

Kl. 16.21 blev en 62-årig mand fra Solrød Strand sigtet for også at køre mindst 85 km/t i en personbil, som han førte i vestlig retning ad vejen.

Disse to bilister kan ud over en bøde også forvente påstand om en betinget frakendelse af kørekortet samt et pligtigt bidrag til Offerfonden på 500 kr. En dom med en betinget frakendelse af kørekortet vil automatisk medføre krav om aflæggelse af både en teori- og køreprøve for at beholde førerretten.

Kl. 16.43 blev en bilist i en personbil målt til at køre mindst 123 km/t ad Mosede Landevej i vestlig retning, således at denne hastighedsovertrædelse faldt ind under kategorien vanvidskørsel på grund af overskridelse af gældende hastighedsbegrænsning med mere end 100 procenter.

Føreren af personbilen var en 26-årig mand fra Brøndby Strand, som blev sigtet for den store hastighedsovertrædelse. Han blev endvidere gjort bekendt med, at der var tale om vanvidskørsel, hvorfor politiet beslaglagde hans personbil med henblik på senere konfiskation i et retsmøde, som han vil blive indkaldt til.

Den 26-årige blev tillige gjort bekendt med, at hans førerret straks blev inddraget, således at han ikke længere må være fører af et køretøj, hvortil et kørekort kræves. Når sagen skal bedømmes, kan den 26-årige ud over straffen forvente at blive mødt med en påstand om en ubetinget frakendelse af førerretten i en periode, retten fastsætter.

Brandundersøgelse – Bækkemosevej, Tåstrup, Klippinge – Stevns

Kl. 16.18 opdagede en nabo til en frøgræsmark, at der var gået ild i den høstede frøgræs, så brandvæsnet var blevet tilkaldt.

Brandvæsnet fik hurtigt slukket branden, der kun nåede at brænde nogle få meter frøgræs. Årsagen til den begrænsede skade var, at græsset var noget fugtigt efter den senere tids nedbør.

Politiet har optaget rapport om branden i et forsøg på at finde frem til årsagen til brandens opståen, idet der ikke umiddelbart var nogen indlysende forklaring herpå.

Familiestrid endte med sigtelser – Brogade, Holbæk

Kl. 17.23 og i minutterne derefter fik politiet flere henvendelser via alarm 112 om en gruppe personer, der råbte og skreg i forbindelse med indbyrdes slagsmål på gaden.

Politiet kørte til stedet og traf to kvinder og to mænd i alderen 18-52 år alle fra forskellige steder i Holbæk kommune. De havde alle et famile- eller relationsmæssigt forhold til hinanden, men var på grund af en intern strid blev så uenige, at de alle fire var røget i slagsmål med hinanden.

Et par af dem havde fået nogle smårifter, men ingen havde lidt egentlig overlast i forbindelse med slagsmålet, som politiet anså som en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Alle fire blev derfor sigtet for den overtrædelse af lovgivningen og kan nu forvente at få en bøde som afgørelse på sagen.

Falsk anmeldelse – Grevinge – Odsherred

Kl. 16.28 fik politiet en anmeldelse fra en 57-årig mandlig motorcykelejer om, at hans meget dyre motorcykel i dagens løb var blevet stjålet fra en lukket garage på en adresse i Grevinge.

Politiet efterlyste på den baggrund motorcyklen som stjålet og kørte efterfølgende ud til gerningsstedet for at undersøge omstændighederne nærmere.

I forbindelse med politiets undersøgelse fik politiet adgang til noget videoovervågning, som indikerede, at motorcykelejeren ikke havde fortalt sandheden til politiet. Omstændighederne ved selve fjernelsen af motorcyklen fra ejerens garage indikerede tillige, at nogen havde planlagt at fjerne motorcyklen på en anden måde end køre væk på den.

Disse oplysninger fik politiet til at tage kontakt til den 57-årige motorcykelejer, der blev foreholdt disse oplysninger fra videoovervågningen.

Den 57-årige erkendte herefter, at anmeldelsen om motorcykeltyveriet var et led i at begå forsikringssvindel, hvilket medførte, at politiet sigtede ham for falsk anmeldelse.

Motorcyklen er endnu ikke blevet fundet, hvorfor den fortsat er efterlyst af politiet, der også fortsætter efterforskningen i sagen.

Kvinde bortvist fra bussen – Jernbanevej, Ringsted

Kl. 18.53 måtte en buschauffør bede om assistance til at bortvise en kvinde, der ved flere rutegennemkørsler var forblevet i bussen uden at stige ud.

På busholdepladsen ved Ringsted station havde buschaufføren forgæves forsøgt at få kvinden ud, hvorfor politiet blev tilkaldt.

Politiet fik kontakt til en 46-årig kvinde fra Slagelse, som blev bortvist fra bussen til togstationen, så hun kunne tage toget hjem.

Færdselsuheld – Maglebjerg, Svinninge – Holbæk

Kl. 22.11 havde en 18-årig mand fra Mørkøv i forbindelse med kørsel i sydlig retning ad Maglebjerg mistet kontrollen over den personbil, han var fører af.

I en højrekurve på vejen var han kommet ud i rabatten med lidt for høj hastighed og mistede kontrollen over bilen, da han forsøgte at rette op.

Han kørte herefter ind i en privat have og påkørte i den forbindelse også et elskab, så Cerius måtte tilkaldes for at foretage den fornødne reparation.

Den 18-årige slap uskadt fra uheldet, som politiet har optaget rapport om.

Spirituskørsel – Tune Næs Vej, Holbæk

Kl. 22.15 ville en patrulje kontrollere en hurtigtkørende bilist nærmere, da bilisten kørte ad Tuse Næs Vej i vestlig retning.

Bilisten standsede af sig selv kort efter, men den mandlige fører løb fra bilen, så en hundepatrulje blev tilkaldt til at finde ham. Det lykkedes kort efter, så politiet kunne foretage anholdelse af en 33-årig mand fra Højby Sj.

Den flygtede mand var nemlig påvirket af alkohol og kunne mistænkes for spirituskørsel i den bil, han flygtede fra. Han blev dog genkendt som fører i forbindelse med anholdelsen.

Den 33-årige fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol, selv om han nægtede sig skyldig i sigtelsen. Han vil dog høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Uro og ballade på parkeringsplads – Gymnasievej, Køge

Kl. 00.38 fik politiet en henvendelse om, at der var uro og ballade på parkeringspladsen ved et supermarked på Gymnasievej. Her var både flere køretøjer og flere personer forsamlet, så deres adfærd forstyrrede natteroen.

Politiet kørte til stedet og fandt en bil med knuste ruder og punkterede dæk, men ingen personer på stedet.

En bil var i forbindelse med politiets kørsel til området set køre væk, men den blev senere fundet. I køretøjet var der i alt tre mænd, som blev kortvarigt tilbageholdt for at få afklaret, hvorvidt nogen af dem kunne mistænkes i relation til skaderne på bilen på parkeringspladsen.

Ingen af de tre kunne umiddelbart mistænkes herfor, men den ene af de tre forblev dog tilbageholdt af politiet som mistænkt for måske at have overtrådt nogle betingelser i forbindelse med en tidligere dom.

Politiet efterforsker nu videre i sagen om ødelæggelserne på bilen på parkeringspladsen, og herunder vil politiet prøve at finde eventuel videoovervågning for at belyst omstændighederne og om muligt identificeret nogen, der kan drages til ansvar for skaderne på bilen og uroen på stedet midt om natten.

Spiritus-/narkokørsel – Møllehusvej, Roskilde

Kl. 01.00 standsede politiet en personbil med en 35-årig mand fra Roskilde bag ratten, da han kørte ad Møllehusvej i sydlig retning.

Da den 35-årige kunne mistænkes for at være både alkohol- og narkotikapåvirket under kørslen, blev han kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af blodprøver til undersøgelse herfor.

Den 35-årige kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringerne fra de udtagne blodprøver foreligger.

Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi