Kommunale skove skal omlægges til urørte skove

Foto: Holbæk Kommune. Tølløse Skov
dato

Danmarks natur og biodiversitet er i fare, med landet rangerende lavt i EU i forhold til naturkvalitet.

Dette gælder også for vores skove, som er ensformige og artsfattige. I et forsøg på at vende denne tendens, har Holbæk Kommune besluttet at omdanne deres 250 hektar kommunale skove til "urørt skov". En forvaltningsplan er under udarbejdelse for at beskrive de nødvendige tiltag for at nå dette mål.

Borgere opfordres til at dele deres tanker om denne plan på kommunens dialogplatform, 'Dialog Holbæk', inden den 3. april. Disse bemærkninger vil blive præsenteret for Udvalget for Klima, Miljø og Natur, som vil behandle sagen den 6. maj. Beslutningerne vil blive indarbejdet i den endelige forvaltningsplan, der sigter mod at pleje skovene som værdifuld natur og fremme biodiversitet.

En forkortet version af forvaltningsplanen er også tilgængelig på dialogplatformen, og borgernes meninger om de foreslåede tiltag er meget velkomne. Besøg 'Dialog Holbæk' for at deltage i diskussionen.


https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/baeredygtig-kommune/2024/kommunale-skove-skal-omlaegges-til-uroerte-skove/
Kilde: Holbæk Kommune