Husk at beskære træer, buske og hække ud mod vejen

Foto: Holbæk Kommune.
dato

Holbæk Kommune oplever en stigende mængde henvendelser fra borgere, der er bekymrede over beplantning, der vokser ud over vejen.

Dette kan ikke kun være til gene, men også udgøre en sikkerhedsrisiko. Fodgængere kan blive tvunget til at gå på kørebanen, hvis hække vokser ud over fortovet, og biler kan blive nødt til at køre i den forkerte side af vejen, hvis buske og træer vokser ud over kørebanen.

Som grundejer har du ansvaret for, at din beplantning ikke vokser ud over vej, sti eller fortov. Dette gælder uanset om du bor ved en offentlig vej eller en privat fællesvej, og om du bor i et byområde eller på landet.

I bymæssig bebyggelse eller sommerhusområder skal du beskære din hæk, uanset vejens status. Bor du på landet, skal du kun beskære hækken, hvis du bor på en offentlig vej.

Er du i tvivl om dine forpligtelser som grundejer, kan du finde mere information på Holbæk Kommunes hjemmeside under 'Dine forpligtelser som grundejer'.


https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/trafik-og-veje/2024/husk-at-beskaere-traeer-buske-og-haekke-ud-mod-vejen/
Kilde: Holbæk Kommune