Holbæk Kommune tager skridt til at øge og styrke biodiversiteten

Foto: Holbæk Kommune.
dato

Holbæk Kommune tager et vigtigt skridt mod at beskytte og forbedre naturens mangfoldighed. Med en ny strategi vil kommunen styrke lokale økosystemer og borgernes forbindelse til naturen.

Strategien er en del af klimastrategien 'Holbæk 2050' og vil fokusere på at skabe større naturområder, beskytte vitale habitater, øge biodiversiteten på kommunale arealer og integrere biodiversitet i byplanlægning og borgerprojekter.

Formand for Udvalget for Klima, Miljø og Natur i Holbæk Kommune, Karen Thestrup Clausen, understreger, at løsningen på biodiversitetskrisen er at give naturen tilbage til sig selv. Hun opfordrer til bred inddragelse og opbakning fra blandt andet lokalfora og private lodsejere.

Den nye strategi for biodiversitet vil blive politisk behandlet i 2025.

Den vil omfatte indsatsområder som skabelse af større naturområder, beskyttelse af særligt følsomme naturtyper, øget biodiversitet på kommunale arealer, genskabelse af naturlig hydrologi og retningslinjer for bytræer.


https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/baeredygtig-kommune/2024/holbaek-kommune-tager-skridt-til-at-oege-og-styrke-biodiversiteten/
Kilde: Holbæk Kommune