Graver søges til drift af tre kirkegårde ved Hjembæk-Svinninge sogn

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Graver ved Hjembæk-Svinninge sogn

Stillingen som graver ved Hjembæk- Svinninge sogn, Holbæk provsti er ledig 1.august 2024 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Hjembæk-Svinninge Sogn har 3088 medlemmer af Folkekirken. Fra december 2024 har sognet fælles menighedsråd med Kundby sogn, med 1378 medlemmer af folkekirken, der er således 3 kirker og kirkegårde, som skal betjenes. Graver-teamet består af en Ledende graver, en graver og 4 medhjælpere.

Graveren skal varetage følgende opgaver:
• I samarbejde med ledende graver sikre driften af de 3 kirkegårde. 
• Den daglige drift af 1 kirkegård
• Være med til at udvikle kirkegårdene i fremtiden sammen med menighedsrådet
• Administration af kirkegårdene, i samarbejde med ledende graver, ved brug af de relevante IT-systemer
• Kirketjeneste ved gudstjeneste og kirkelige handlinger i turnus med de øvrige ansatte
• Kontakt med og vejledning af kirkernes og kirkegårdenes brugere

Kirkerne har automatisk ringeanlæg.

Vi tilbyder:
• Et godt og konstruktivt samarbejde
• Et aktivt sogn med en engageret menighed.
• Sparring og uddannelse efter behov
• Et godt arbejdsmiljø
• En fleksible arbejdsplads
• Gode kollegaer

Vi forventer, at du:
• er selvstændig og i stand til at lede og tilrettelægge arbejdet på en landsbykirkegård
• er uddannet gartner, eller har erfaring fra liggende stillinger
• er fleksibel og servicemindet 
• kan indgå i et godt samarbejde med kollegaer, menighedsråd og øvrige samarbejdspartnere
• har IT-kundskaber – så kirkegården kan administreres ved brug af de relevante IT-programmer
• kan sikre en godbetjening af kirkegårdens brugere
• har et godt humør og en positiv indstilling til arbejdet og derved sikrer et godt arbejdsmiljø, såvel fysisk og psykisk
• har som minimum kørekort B 
 
Ansættelse sker ved Hjembæk-Svinninge Sogns Menighedsråd beliggende, Kirkevej 20, 4520 Svinninge.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: ledende Graver Jess Sørensen 29 79 10 89 eller jees@km.dk          
Ansøgningen med relevante bilag sendes til 9176fortrolig@sogn.dk 
Ansøgningerne vil blive behandlet løbene, dog skal disse fremsendes senest den 23. juni 2024.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet
og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for
kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået
mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte
med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres
tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.
Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere
gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er i udgangspunktet indplaceret i løngruppe 2, da der er krav om gartnerisk uddannelse.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 337.964,04 kr. – 422.700,66 kr.
(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.500,00 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 337.964,04 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner).
Menighedsrådets forslag til lønniveau er 337.964,04 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Holbæk Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

1942, Kirkevej, 4520 Svinninge

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6059456

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet