Få hjælp og støtte med socialkompas.dk

Foto: Holbæk Kommune.
dato

Socialkompas.dk gør det nemmere at finde hjælp og støtte. Det sker med et overblik over aktiviteter, hjælp og sociale tilbud, og nu er platformen kommet til Holbæk Kommune.

Står du, et familiemedlem eller en af dine bekendte i en svær situation, bliver det fremover nemmere at få overblik over tilbud om hjælp og støtte.

Det har Folkeoplysningsudvalget og Udsatterådet sikret i et samarbejde med Holbæk Kommune.

Mange fordele ved et samlet overblik

”Det gode ved Socialkompas er, at det favner så bredt”, siger Anders Bo Hansen, der er formand for Folkeoplysningsudvalget i Holbæk Kommune.

”Her kan man finde tilbud til alle aldersgrupper og mange forskellige slags udfordringer. Derudover er der åbne tilbud fra kommunen og de mange forskellige tilbud og fællesskaber fra foreningslivet at finde ét og samme sted – og man vil både kunne finde online tilbud og tilbud, som foregår 'i den virkelige verden'”, fremhæver Anders Bo.

Heidi Mødekjær er forperson for Red Barnet i Holbæk og Odsherred og en af drivkræfterne bag Socialkompas.dk i Holbæk Kommune. Hun er også glad for, at socialkompas.dk er kommet til Holbæk.

”Alle kan komme til at stå i en svær situation i livet – hvad enten det skyldes sygdom, skilsmisse, ensomhed eller andet. Det viser vores arbejde i Red Barnet. Derfor er det vigtigt med et samlet overblik over de muligheder, der er for aktiviteter, hjælp og støtte”, fortæller Heidi.

Der er stadig plads til flere tilbud

Stine Welent Andersen, der både er forperson for Udsatterådet og for HOME-START Nordvestsjælland, er enig med Heidi.

”Både kommunen og foreningerne har nogle super gode tilbud, men det er meget forskelligt, hvad der skal til for at hjælpe et menneske i en sårbar situation. Derfor er det så vigtigt, at vi arbejder sammen og tilbyder en bred vifte af muligheder. Vi oplever det selv i HOME-START, hvor en presset småbørnsfamilie kan føle, at det ugentlige besøg af en frivillig redder hele familien. Det gør det selvfølgelig ikke, men det kan være det lille tandhjul, som får tingene til at falde på plads igen – sammen med alle de andre tandhjul”, fortæller hun.

Både Red Barnet og HOME-START har lagt deres tilbud ind på socialkompas.dk, og de håber, at mange andre foreninger, som har tilbud til borgere i en svær livssituation, vil følge trop.

Jo flere tilbud der er tilgængelige, desto større er sandsynligheden for, at den enkelte kan finde lige netop det tilbud, som kan gøre en forskel for dem.

Kommunen tager del i samarbejdet og hjælper foreningerne

I Holbæk Kommune har socialområdet og kultur- og fritidsområdet indgået et tættere samarbejde netop med fokus på, hvad foreningslivets tilbud kan gøre for at bidrage med støtte, fællesskab og øget livskvalitet til borgere i en udsat livssituation.

Formand for Socialudvalget i Holbæk Kommune, Christina Hvass Hansen, glæder sig derfor over det nye tiltag.

”Som kommune skal vi understøtte borgere med særlige behov til at leve et aktivt og meningsfuldt liv, og vi skal være med til at forebygge ensomhed og mistrivsel. Det arbejder kommunens medarbejdere med på daglig basis. Men der ligger masser af andre gode tilbud om hjælp til fællesskab ude i foreningslivet, og det er en gave for både borgere, pårørende og kommunens medarbejdere, at det nu bliver nemmere at finde de gode tilbud”, siger hun.

Det er formanden for Udvalget for Kultur og Fritid, Ole Hansen enig i.

”I Holbæk Kommune har vi altid haft et rigt foreningsliv med masser af frivillige ildsjæle, som brænder for at gøre en forskel for andre. Det har mange mennesker glæde af hver dag. Men vi vil gerne arbejde aktivt for, at borgere med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer også får øjnene op for de tilbud, som foreningslivet kan tilbyde”, fortæller han.

Ole Hansen ser socialkompas.dk som et godt værktøj til at synliggøre de mange foreningstilbud, som i øvrigt ofte er støttet af kommunen for eksempel med økonomiske tilskud, lån af kommunale lokaler eller forskellige kursustilbud.

Hjælp til socialkompas.dk

For at understøtte det nye tiltag tilbyder kommunen vejledning til foreninger og andre, som har brug for hjælp til at bruge socialkompas.dk.

For at få hjælp skal man blot sende en mail til socialkompas@holb.dk eller ringe til assistent Louise Quist Bohnholdt på 72 36 25 41 (telefontid tirsdag, onsdag og fredag kl. 8-13).

Man vil derefter blive kontaktet for en personlig aftale om at blive guidet igennem.


https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/kultur/2024/faa-hjaelp-og-stoette-med-socialkompasdk/
Kilde: Holbæk Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.